Politička neodgovornost i netransparentnost očituje se u svim porama jajačke društvene scene. Tradicija nekorektnih odnosa političkih stranaka koje godinama vladaju gradom toliko je ukorijenjena da se posljednja dva desetljeća odgovornost prebacuje s jednih na druge. Neodgovoran pristup vlasti, neodgovorno trošenje javnih sredstava uvelike je doprinjelo stvaranju negativnog ambijenta u Općini Jajce.

Postoji prividna transparentnost izvršenja javnih nabavki i provođenja infrastrukturnih projekata koje su u nadležnosti lokalne uprave. Prisutno je opravdano veliko nepovjerenje građana prema načinu na koji se provode javne nabavke, javne rasprave te raspoređivanje proračunskih sredstava.

Općina Jajce troši mnogo novca na angažiranje stručnjaka i firmi koje vrše nadzor nad radovima na teritoriju Općine. U pravilu nadzorni organ nikad ne radi u općem interesu, nego se u većini slučajeva nadzor provodi u interesu izvođača.

Ne postoji adekvatan način na koji Općina može dokazati transparentnost svojih postupaka, upitno je kako se troše milijuni naših novaca.

Jajčani su godinama svjedoci da nitko osim izvođača, nadzora i općinskih službi nema uvid u projektne dokumentacije raznih infrastrukturnih projekata, dolazi do velikog broja izmjena,anexa ugovora o kojima su građani minimalno informirani.

Ciljevi:

 • Potpuna transparentost u radu Općine;
 • Javni tenderi bez “repova” – kompletna dokumentacija javnih tendera dostupna građanima ;
 • Izabrani predstavnici moraju preuzeti odgovornost za grad;

Mjere:

 • Ustrojiti tijelo za nadzor infrastrukturnih radova;
 • Organizirati prijenose sjednica Općinskog vijeća putem televizijskih platformi i društvenih mreža;
 • Pojednostaviti i ubrzati pristup informacijama;
 • Imovinske kartice dužnosnika Općine;
 • Smanjiti broj službenih vozila;

U fokusu reforme lokalne uprave našle bi se lokalne institucije kojima je osnivač Općina, a dio reforme u pogledu reorganizacije načina rada bile bi i službe Općine.

Rad i organizaciju javnih ustanova i javnih poduzeća još od dana njihovog osnivanja nikad nije doveden u pitanje, odnosno nikad se nije raspravljalo na temu je li sustav lokalnih javnih institucija dobar i efikasan.  Smatramo da ovakav sustav nije dobar, a najmanje da je efikasan. Javne ustanove su pretvorene u parazite općinskog proračuna, a javna poduzeća su pretvorena u nesposobne organizacije koje nisu sposobne same biti održive.

Pod reorganizacijom smatramo spajanje pojedinih javnih ustanova, osnivanje novih te unutarnju reorganizaciju u pojedinim javnim poduzećima. Potrebno je izvršiti temeljit uvid u važeće statute javnih institucija te pravilnike o sistematizaciji, izvršiti nepohodne promjene da bi se spriječio nepotizam, te netransparentno zapošljavanje.

Plan reorganizacije:

 1. JU “Dom kulture” , JU “Muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a” i JU “Sport i rekreacija” – s ciljem veće efikasnosti, a uzimajući u obzir obim poslova, prirodno je ove tri ustanove spojiti u jednu s nazivom JU “Centar za sport i kulturu”. Ovaj potez se temelji na pozitivnim iskustvima ostalih općina, a uporište također ima i u tome da u većini država sport i kultura pripadaju istom resoru.
 2. Reorganizacijom javnih ustanova i poduzeća stvoriti uvjete za formiranje nove javne ustanove “Agencija za lokalni razvoj“. Generiranje ekonomskog razvoja je nemoguće bez ustanove kojoj bi to bila primarna misija. Prijedlogom za osnivanje Agencije za lokalni razvoj uspostavila bi se ustanova koja bi bila kvalitetan servis trenutnim i budućim investitorima. Agencija bi posredovala pri privlačenju investicija i ishođenju dozvola za investitore, zapošljavala bi ljude koji bi svakodnevno bili na raspolaganju poslodavcima, koja bi osigurala kvalitetan odnos općinskih vlasti i poslodavaca, također bi ova javna ustanova upravljala poslovnim zonama.
 3. Izravnavanje mandata svim direktorima na razini Općine Jajce je logičan korak i jedna od najvažnijih točaka ove reforme. Mandati direktora bi trebali biti izravnati sa mandatima izabranih dužnosnika na razini Općine odnosno, mandati bi prestajali neposredno nakon lokalnih izbora. Zašto? Građani biraju lokalnu vlast svake četiri godine, ocjenjuju njihov rad i ukoliko su zadovoljni podržavaju postojeću, ukoliko nisu, pokazuju to na izborima. Važno je izravnati direktorska mjesta jer građani kroz svoje glasovanje pokazuju prst gore ili dolje cjelokupnoj politici – zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Dakle građani pokazuju jesu li zadovoljni i radom direktora koji su na čelima lokalnih institucija i paralelno tome Općinska vlast nakon izbora odlučuje hoće li podržati određene kadrove ili ne.

Ciljevi:

 • Efikasnija lokalna uprava;
 • Institucije lokalne uprave – servis građanima.

Mjere:

 • Reorganizirati javna poduzeća i ustanove;
 • Profesionalizirati rad javnih institucija;
 • Izjednačiti mandate Općinskog vijeća i skupština javnih institucija;
 • Poboljšati sustav mjesnih zajednica;
 • Omogućiti rad službi lokalne uprave u punom kapacitetu.

Snažan ekonomski razvoj glavni je preduvjet da Jajce postane atraktivno mjesto za život, posjećivanje i poslovanje. Nedovoljno iskorištavanje potencijala uzrok je dugogodišnjeg stagniranja ekonomije, nerazvijenog turizma i lošeg kvaliteta života građana. Nedostatak kvalitetnih radnih mjesta, još uvijek velika nezaposlenost te općenito negativnog trenda ekonomskog razvoja znak su da općinske vlasti prethodnih godina nisu učinile dovoljno. Propušteno je puno prilika da kroz određene aktivnosti i napore Općina generira ekonomski razvoj i iskoristi potecijale.

Zalagat ćemo se da se u narednom periodu definiraju efikasnije politike općinske uprave koje bi odgovorale potrebama poduzetnika što bi za cilj imalo stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta. Stvaranje pozitivnog poslovnog ambijenta podrazumjeva otvaranje suvremenih poslovnih zona koje će biti u skladu sa europskim standardima, odnosno zadatak za Općinu Jajce bi bilo unaprjeđenje prostornog planiranja i unaprijeđenje cestovne i komunalne infrastrukture. Dugogodišnja tradicija u industriji te uspješni primjeri stranih investicija mogu biti važan pokazatelj mogućnosti i opravdanosti investiranja u Jajce.

Ekonomski razvoj je nezamisliv bez kontinuiranog razvoja oblasti turizma. Turizam može biti snažan generator ekonomskog razvoja drugih djelatnosti. Kako bi se na kvalitetan način ovaj potencijal iskoristio neophodno je stvoriti prepoznatljivu turističku ponudu, ulagati u turističku infrastrukturu i promociju.

Ciljevi:

 • Privatno poduzetništvo i turizam – pokretači razvoja Jajca;
 • Jajce – mjesto atraktivno za domaće i strane investitore;
 • Razvoj turizma bez ugrožavanja prirode i kulture;

Mjere:

 • Izgraditi moderne poslovne zone;
 • Agencija za lokalni razvoj kao generator razvoja ekonomije;
 • Poticati osnivanje udruge poslodavaca;
 • Suradnja sa lokalnim i stranim investitorima kroz javno-privatna partnerstva;
 • Ulagati u zaštitu kulturno-povijesne baštine, razvijati nove turističke sadržaje i širenje turističke ponude;
 • Kvalitetnija promocija turističkih sadržaja;
 • Razvijati kapacitete privatnog smještaja.

Kvalitetan društveni i gospodarski razvoj je nezamisliv bez moderne infrastrukture.

Opredjeljenje Općine Jajce treba biti suvremena infrastruktura. To bi značilo da pored ulaganja novčanih sredstava trebamo skrenuti pažnju i na to da kvaliteta radova bude u skladu s najvišim standardima. Moderan pristup razvoju infrastrukture ogledao bi se u tome da pri samom planiranju vodimo računa o tome da se opredjelimo za suvremena rješenja.

Pored ulaganja u razvoj infrastukture potrebno je stvoriti kvalitetnu strategiju za održavanje postojeće infrastukture. Također, održavanju je potreban moderan pristup.

Bitno je da se pozornost posveti i prioritetnim problemima u infrastrukturi i da se žurno pristupi rješavanju istih (primjer: parking prostor u centru grada).

Ciljevi:

 • Jajce – grad sa suvremenom infrastrukturom.

Mjere:

 • Unaprijeđenje kvalitete cestovne, vodovodne, kanalizacijske mreže;
 • Osigurati da se infrastrukturni radovi izvode prema najvišim standardima;
 • Uređenje postojećih i izgradnja novih parking mjesta;
 • Kvalitetno održavanje infrastrukture;
 • Poboljšati usluge prijevoza;
 • Zaštiti i održavati zelene površine;
 • Podrška projektima zaštite prirode;
 • Izgradnja modernih poslovnih zona;

Općinska vlast mora voditi politiku kojom će se zalagati za životnu sinergiju Jajčana svih generacija, spolova. Prije svega naglasak treba biti na poboljšanje ambijenta za mlade i ljude starije životne dobi, jer su danas oni naši najugroženiji sugrađani.

Poboljšanje statusa i životnog ambijenta moguće je ostvariti kroz kvalitetnije ulaganje u sadržaje za mlade i stare. Trenutno je primjetan maćehinski odnos viših nivoa vlasti koji općinski nivo mora nadomjestiti.  Društveni razvoj se mora temeljiti na činjenici da su svi stanovnici jednakopravni te da svi zaslužuju neophodne uvjete kako bi se kvaliteta života povećala.

Jačanje i izgradnja kapaciteta dječijih vrtića, domova za stare i iznemogle, modernih igrališta i sadržaja za djecu su samo neke investicije kojima bi se uvelike poboljšao društveni ambijent.

Ciljevi:

 • Poboljšanje životnog ambijenta za najugroženije;

Mjere:

 • Ulagati značajnija sredstva u omladinski sport;
 • Osnaživanje kapaciteta i uloge dječijih vrtića, domova za starije i iznemogle;
 • Pojednostaviti i pojačati poticaje za stanogradnju, posebno za mlade;
 • Ostvariti snažnu ekonomsko-društvenu vezu s dijasporom.

Moderno doba sa sobom donosi moderne izazove. Najveći izazov s kojim se čovječanstvo susreće je postizanje sklada kontinuiranog razvoja i rasta ekonomije s očuvanjem i zaštitom prirodne sredine koju ljudi svakodnevno dijele.

Jajce ne treba biti izuzetak, uzimajući u obzir kako jedinice lokalne uprave u razvijenom svijetu odgovoraju na težak zadatak zaštite okoline, naša se Općina mora jasno odrediti kao sredina u kojoj se razvoj planira u skladu sa zaštitom prirodnih bogastava, a tako i kulturno-povijesnog naslijeđa.

U narednom mandatu vlast u Jajcu mora imati jasniju i snažniju ekološku politiku koja će nas približiti modernom načinu života u skladu s prirodom.

Najveći doprinos zaštiti životne sredine treba dati pametan i moderan pristup poljoprivredi. Organska poljopriveda, izbor kvalitetnih sorti i kultura može biti alat kojim će poljopriveda biti u sinergiji sa zdravom životnom sredinom. Opredjeljenje općine Jajce treba biti za modernu poljoprivredu u kojoj će zagađenje okoline svesti na minimum.

Ciljevi:

 • Jajce – kvalitetno i aktraktivno mjesto za život.

Mjere:

 • Voditi brigu o kvaliteti životne sredine;
 • Kroz projekte pretpristupnih fondova osigurati sredstva za utopljavanje stambenih zgrada;
 • Ulagati i voditi brigu o javnim površinama;
 • Zaštititi vode i izvorišta pitke vode;
 • Utjecati na zaštitu prirodnih bogastava na teritoriju Općine,
 • Ulagati u organsku poljoprivredu.