#vrijemeje

Svi društveni slojevi

Pokret za Jajce je izborna platforma sa programom koja uključuje mnoge ljude i sve društvene slojeve, realizirat će se sa ljudima koji imaju isključivu namjeru za suštinskom promjenom u našoj Općini.

Izborni program

Jajce 2020.-2024.

Politička odgovornost i transparentnost

Potpuna transparentost u radu Općine Jajce.

Reforma lokalne uprave

Spajanje i osnivanje novih ustanova, te unutarnja reorganizacija javnih poduzeća.

Ekonomija

Otvaranje suvremenih poslovnih zona koje će biti u skladu sa europskim standardima.

Infrastruktura

Kvalitetan društveni i gospodarski razvoj je nezamisliv bez moderne infrastrukture.

Socijalna pitanja

Socijalnu odgovornost pokazati kroz poboljšanje životnog ambijenta građana.

Životna sredina

Razvoj planirati u skladu sa zaštitom prirodnih bogastava i kulturno-povijesnog naslijeđa.

Pogledajte cijeli izborni program “Pokret za Jajce”

Jajce 2020 – 2024

DOWNLOAD PDF

Kandidati za Općinsko vijeće